DOMENA BIURO RACHUNKOWE
Księgi Przychdów i Rozchdów
Księgi Handlowe
Kadry Płace i ZUS
Uruchamianie działalności
Księgi Handlowe

     Prowadzimy księgi handlowe dla przedsiębiorstw, którzy na podstawie Ustawy o Rachunkowości mają taki obowiązek.
Wykorzystujemy najnowsze oprogramowanie wiodącego producenta oprogramowania księgowego klasy ERP, co w połączeniu z doświadczoną kadrą oraz okresowym wewnętrznym badaniem ksiąg daje znakomite rezultaty.
     W ramach naszej usługi oferujemy:
 • zakładanie Zakładowego Planu Kont charakterystycznego dla prowadzonej przez Klienta działalności,
 • analizę źródłowych dokumentów księgowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych,
 • dekretację dokumentów na odpowiednie konta syntetyczne i analityczne,
 • zakładanie i prowadzenie odpowiednich rejestrów księgowych, także rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie i prowadzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont syntetycznych,
 • prowadzenie pomocniczych instrumentów księgowych dla określonych zdarzeń gospodarczych,
 • zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji dla środków i wartości niematerialnych i prawnych będących w posiadaniu Firmy Klienta,
 • sporządzanie niezbędnych sprawozdań wynikających z odpowiednich ustaw podatkowych, statystycznych itp.
 • przygotowanie i sporządzanie na koniec roku obrachunkowego bilansu i rachunku zysków i strat wraz z odpowiednim sprawozdaniem,
 • prognozy dla banków i instytucji finansowych oraz biznesplany,
 • raporty menadżerskie - jako dodatkowa usługa dla Właścicieli lub Zarządów firm, której celem jest okresowe przedstawianie wybranych danych księgowych celem analizy działalności firmy.