DOMENA BIURO RACHUNKOWE
Księgi Przychdów i Rozchdów
Księgi Handlowe
Kadry Płace i ZUS
Uruchamianie działalności
Księgi Przychdów i Rozchdów

     Dla najliczniejszej grupy przedsiębiorców na polskim rynku, prowadzimy Księgi Przychdów i Rozchodów.
Mamy w tej dziedzinie wieloletnie doświadczenie. Oferta nasza jest zawsze wiodąca i konkurencyjna na rynku.
 W ramach tej usługi oferujemy między innymi:
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług ( VAT ),
  • zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji ( np. ewidencję środków trwałych, ewidencję przebiegu pojazdu ),
  • obliczanie należnych zaliczek dla celów podatku dochodowego,
  • reprezentowanie interesów klienta i występowanie przed organami podatkowymi.