DOMENA BIURO RACHUNKOWE
Ważne linki
NIP-y w EU
Faktura VAT
NIP-y w EU

Formaty numerów VAT (NIP)

Nie ma jednego europejskiego formatu takiego numeru. Poniżej przedstawiono stosowane numery VAT w poszczególnych krajach UE:

Państwo Kod Numer VAT Liczba znaków Uwagi
Austria AT U12345678 9 Pierwszy znak to zawsze U
Belgia BE 123456789 9 tylko cyfry
Cypr CY 12345678X 9 Litera na ostatniej pozycji
Czechy CZ 12345678 lub123456789 lub1234567890 8, 9 lub 10 tylko cyfry
Dania DK 12345678 8 tylko cyfry
Estonia EE 123456789 9 tylko cyfry
Finlandia FI 12345678 8 tylko cyfry
Francja FR 12345678901 11 Na pierwszym i drugim miejscu może również wystąpić litera (za wyjątkiem I oraz O)
Grecja EL 123456789 9 tylko cyfry
Hiszpania ES X12345678 lub12345678X lubX1234567X 9 Na pierwszym lub ostatnim miejscu występuje litera
Holandia NL 123456789B12 12 Końcówka składa się z litery B i dwóch cyfr
Irlandia IE 1234567X lub1X23456X 8 Litera na ostatnim miejscu. Na drugim może być litera, cyfra lub znak + lub*
Litwa LT 123456789 lub123456789012 9 lub 12 tylko cyfry
Luksemburg LU 12345678 8 tylko cyfry
Łotwa LV 12345678901 11 tylko cyfry
Malta MT 12345678 8 tylko cyfry
Niemcy* DE 123456789 9 tylko cyfry
Polska PL 1234567890 10 tylko cyfry
Portugalia PT 123456789 9 tylko cyfry
Słowacja SK 123456789 lub1234567890 9 lub 10 tylko cyfry
Słowenia SI 12345678 8 tylko cyfry
Szwecja SE 123456789012 12 tylko cyfry
Węgry HU 12345678 8 tylko cyfry
Wielka Brytania GB 123456789 lub123456789012 lubGD123 lubHA123 5, 9 lub 12 Numer pięcioznakowy zawierający litery GD oznacza podmiot rządowy, litery HA podmiot służby zdrowia
Włochy IT 12345678901 11 tylko cyfry
   
Źródło: Ministerstwo Finansów

*Niemcy są szczególnym przypadkiem, gdyż podmioty posiadają tam dwa numery VAT: jeden dla celów wewnętrznych, drugi dla potrzeb handlu wewnątrz wspólnotowego. Format tego drugiego podany jest w tabeli, natomiast ten dla potrzeb krajowych składa się z 10 lub 11 cyfr o różnej strukturze, w zależności od landu.